Tady můžete hlasovat o nejlepší web - Hlasování zde

Ikariam - informace pro hraní

27. března 2009 v 14:58 | Dandanel |  Online Hry

Ikariam - super hra česky!


Ikariam je webová strategická hra, ve které se stáváte správcem starověkého městského státu. Vaším úkolem je pozvednout bezvýznamnou osadu v Impérium, ovládající ostrovy i moře celého světa. Musíte vést vědce i vojáky, musíte obchodovat i vyjednávat. Musíte těžit základní suroviny, jako je dřevo a mramor, a stavět z nich vznosné paláce, ale i přístavy, tržiště a kasárna. A musíte zajistit dostatek vína pro své obyvatele, aby nepovstali proti vám a nesvrhli vaši věčnou vládu - to vše je Ikariam!

(Pozor, tato hra se skutečně jmenuje Ikariam a nikoli Ikarian, což je častý překlep. Ikarian je obyvatel řecké oblasti Ikarie, Ikarian jsou různé restaurace s řeckým jídlem, Ikarian se jmenuje několik spolků lidových tradic, hudby a tance. Tato hra se však nejmenuje Ikarian!)

Ikariam PLUS


Základní verzi hry Ikariam je možno hrát zcela zdarma, aniž by byl hráč jakkoli omezován. Pokud vás ovšem hra baví a chcete si ji opravdu užít, můžete si zaplatit Ikariam PLUS, který zpřístupňuje několik příjemných bonusů - komplexní přehledy herní situace, zvyšování produkce surovin a proměňování jedné suroviny v jinou.


Co je Ikariam PLUS


Ikariam PLUS je určitá forma zvýhodnění pro hráče, kteří to s hraním této hry myslí vážně. Funguje vlastně velmi jednoduše - prostřednictvím platebního systému, který vám hra zpřístupní, převedete určitou částku na konto provozovatele hry a za to je vám poskytnuta Ambrózie, pokrm antických bohů. Tuto Ambrózii pak můžete směňovat za výše zmiňované výhody.

Takto vypadá Ambrózie


Jak získat Ambrózii

Na každé stránce hry, těsně pod horním okrajem okna prohlížeče, se nachází řada odkazů. Jeden z nich je zvýrazněn žlutou barvou. Odkaz Ikariam PLUS vede na stránku, která zobrazuje váš aktuální status - kolik Ambrózie máte k dispozici, které bonusy a na jak dlouho vám momentálně běží a podobně.

Informační stránka Ikariam PLUS

V levém pomocném panelu této stránky najdete velký obrázek Ambrózie, pod kterým je napsáno, kolik jí zrovna máte k dispozici. Je tam také tlačítko Získat Ambrózii, které vás přenese na stránku, jejímž prostřednictvím si Ambrózii můžete koupit.

Různé platební metody

Na výběr máte z celé řady platebních metod, od zprostředkovatelských služeb typu PayPal, přes platbu VISA kartou, až po platbu prostřednictvím Premium SMS. Platba přes SMS je nejrychlejší a nejefektivnější (celá operace zabere obvykle méně než minutu), je však také nejnevýhodnější - za jednu Ambrózii takto zaplatíte tři koruny a třicet tři haléřů a najednou můžete získat maximálně patnáct jednotek Ambrózie. Ostatní metody umožňují získat mnohem více Ambrózie (až tisíc jednotek) za podstatně menší jednotkovou cenu. Mezi platbou a připsáním Ambrózie na vaše herní konto však může uplynout podstatně delší doba, v některých případech i několik pracovních dnů.


Prémiový účet

Takzvaný Prémiový účet stojí 10 jednotek Ambrózie na týden a rozšiřuje hru o několik stránek s přehlednými informacemi o hře. Pokud se rozhodnete pro Prémiový účet, vaši rádcové se zaskví zlatem a v pomocném levém panelu jejich stránek se objeví informační blok, který vám umožní vstup na příslušné přehledy - diplomatický, vědecký, armádní a stavitelský. Každý z nich má ještě řadu podstránek, které ukazují podrobné statistické údaje o vašem impériu.

Vaši rádcové se zaskví zlatem...

Například ze stránek Starosty je přístupný třístránkový Stavitelův Přehled, který shrnuje informace o obyvatelstvu vašich měst, těžbě surovin a úrovni některých důležitých budov. (Tyto přehledy ovšem doceníte až v pokročilých stádiích hry, ze začátku se budete snadno orientovat i bez nich.)

Podrobné informace o obyvatelích všech měst vašeho impéria


Posílení těžby surovin

Dalším bonusem, který si můžete za Ambrózii pořídit, je navýšení těžby určité konkrétní suroviny. Zvýšení těžby jedné suroviny o 20 % na sedm dní stojí 5 jednotek Ambrózie, pokud byste tedy chtěli zvýšit produkci všech surovin, zaplatili byste týdně 25 jednotek Ambrózie. Bonusy se nesčítají - zaplatíte-li za jednu surovinu více než 5 jednotek Ambrózie, produkce nestoupne o více než 20 % původní hodnoty, ale prodlouží se vždy o dalších sedm dní za každých 5 jednotek Ambrózie.


Těžba mramoru před a po aplikaci Ambrózie


Směna surovin

Třetím speciálním bonusem je Prémiový Obchodník, který vám umožní směnit suroviny, kterých máte nadbytek, za ty, kterých máte nedostatek. Za každou jednotku libovolné speciální suroviny můžete získat jednu jednotku jiné speciální suroviny. Stavební materiál je směňován v méně výhodném poměru - za dvě jednotky dřeva získáte pouze jednu jednotku libovolné speciální suroviny (a naopak, za jednu jednotku libovolné speciální suroviny získáte dva kusy dřeva).
Za každou směnu zaplatíte 3 jednotky Ambrózie, přičemž důležitá je také kapacita Skladu, protože samozřejmě nelze vyměnit více surovin, než kolik jich váš Sklad pojme.


Zde si můžete vyměnit jedny suroviny za jiné

Na obrázku výše můžete vidět příklad konkrétní směny. Vlevo je uvedeno aktuální množství surovin ve Skladu, vpravo je pole pro zadání cílového stavu (kolik surovin má ve Skladu po směně být) a úplně vpravo je uvedeno, o kolik jednotek se zásoby konkrétní suroviny po směně sníží či zvýší.

Jak založit novou kolonii


Zvyšovat úrovně budov sídelního města je důležité a potřebné, ale drahé a zdlouhavé. Mnohem lacinější a rychleji postavené budovy v kolonii vám přitom mohou přinést stejný užitek. A teprve se zakládáním kolonií se z vašeho Města stává Impérium! Ovšem než založíte první kolonii, Ikariam vás trochu potrápí - tedy pokud si nepřečtete tento návod...

Proč zakládat nové kolonie

Základní pohnutkou pro založení nové kolonie je získání přístupu k surovinám. Nikdy nebudete schopni nakoupit tolik surovin, kolik jich můžete vytěžit. Další výhodou pak je možnost stavět budovy, jejichž efekt se skládá, za nižší cenu. Například zvyšování úrovně Akademie je velmi drahé a přitom několik mnohem lacinějších Akademií nižší úrovně společně vyprodukuje stejně nebo i více Bodů Výzkumu. I vojensky jsou kolonie v Ikariamu výhodné - dvoje Kasárna vyprodukují stejné množství jednotek v mnohem kratším čase a váš protivník vás nebude moci tak snadno blokovat. Na další výhody jistě přijdete časem sami.

Co je zapotřebí k založení kolonie

Než založíte svou první kolonii, musíte především objevit několik základních technologií. Tou, která vám umožní kolonie zakládat, je Expanze (3. úroveň Mořeplavectví), ale než se k ní dostanete, musíte nejprve objevit technologie Suché Doky (Armáda), Konzervace, Kladka a Bohatství (vše Ekonomie), Palubní Zbraně a Lodní Údržba (vše Mořeplavectví). Až tyto technologie budete mít, budete moci zakládat kolonie, jak se vám zachce.
Než založíte svou první kolonii, musíte také postavit několik základních budov, především Obchodní přístav (nákup lodí a jejich nakládání), Sklad (shromažďování surovin) a Palác (řízení vašeho impéria). Před založením každé další kolonie budete muset Sklad a Palác patřičně rozšířit, ale pro první kolonii stačí tyto budovy na první úrovni.
Posledním požadavkem před založení kolonie je shromáždění potřebných zdrojů. Ať už budete zakládat první nebo stou kolonii, budete vždy potřebovat 40 relaxujících obyvatel, 12 tisíc zlatých a 1250 jednotek stavebního materiálu (dřeva). K tomu musíte mít volných 5 obchodních lodí (nesmí nic převážet ani nikam plout).


Pokud nesplňujete některé požadavky, Ikariam vám to jasně řekne


Kam s ní

Jakmile splníte všechny výše uvedené podmínky, můžete si začít hledat místo pro novou kolonii. Na mapě světa si vyberte ostrov, jenž ještě není plně obsazen (je na něm méně než 16 měst) a je bohatý na surovinu, kterou potřebujete (poznáte podle malé ikonky). Zobrazte si mapu vybraného ostrova a najděte si volnou pláž (označenou žlutým praporkem). Když na ni najedete kurzorem, zobrazí se vám výzva: "Chcete zde založit kolonii?"


Chcete zde založit kolonii?

Když kliknete na žlutou vlaječku, zobrazí se vám níže uvedená stránka. (Samozřejmě za předpokladu, že máte všechny potřebné suroviny a splněny všechny podmínky.) Zde vidíte, co založení kolonie spotřebuje a navíc můžete kolonistům přidat i další suroviny, které uspíší rozvoj nově založeného města (například víno nebo mramor). Pozor na přehnanou štědrost, sklady nově založené kolonie mají samozřejmě velmi malou kapacitu, takže nadbytečné suroviny by přišly nazmar. Proto nikdy nepřidávejte více než 300 jednotek luxusního zboží!


Příprava na kolonizaci

Jakmile vše nastavíte ke své spokojenosti, musíte ještě kliknout na tlačítko Založit kolonii!, čímž celou věc potvrdíte a ukončíte.


Průběh kolonizace

Po dokončení všech příprav a vydání příkazů se začne odehrávat několik automatických akcí, které už můžete jen z povzdálí sledovat. Nejprve se začne na lodě vaší flotily nakládat vybavení kolonizační výpravy. Rychlost nakládání je závislá na úrovni Obchodního přístavu (třetí a vyšší úroveň se silně doporučuje) a zde ji také můžete kontrolovat.


Nakládání kolonizační flotily

Jakmile je vše naloženo, flotila vypluje k vyhlédnutému místu. Pokud pluje jen na sousední ostrov, bude jí to trvat 40 minut, pokud bude vzdálenost větší, vzroste úměrně i potřebný čas. Průběžné údaje můžete sledovat, když kliknete na ikonku obchodní lodě v levém horním rohu libovolné stránky.


Kolonizační flotila pluje k cíli

Během doby, po kterou je vaše flotila na cestě, se na mapě ostrova v místě, kde bude stát vaše nové město, zobrazuje speciální ikona. Nahrazuje žlutou vlaječku, takže vás nikdo nemůže předběhnout a založit si kolonii na stejném místě.


Probíhá stavba nové kolonie


Několik doporučení na závěr

  • Než začnete shromažďovat suroviny pro stavbu Paláce, ověřte si, že váš Sklad je na dostatečné úrovni.
  • Na začátku hry není dobré zakládat kolonie příliš daleko od hlavního města - nejbližší sousední ostrov je pravděpodobně tím nejlepším místem.
  • Založením nové kolonie nic nekončí, naopak teprve začíná. Berte při plánování v úvahu, že o novou kolonii se budete muset každých pár minut starat a že vám zabere zhruba den, než bude nová kolonie natolik vyspělá, abyste jí mohli přestat věnovat neustálou pozornost.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Anketa

Jak se vám líbý můj blog ?

Super ! 40.2% (1339)
De to ! 8.9% (297)
Tak trochu ! 3.8% (125)
Už sem nikdy nepudu ! 4.5% (150)
Nejhnusnější blog na celým vesmíru ! 42.6% (1419)

Komentáře

1 VNES VNES | E-mail | 1. prosince 2009 v 17:37 | Reagovat

Prodam ikariam ucet na aukru...

http://www.aukro.cz/show_item.php?item=838265879

Všechny informace na odkazu

2 honza honza | E-mail | 23. prosince 2010 v 20:51 | Reagovat

kolik mužu mít max měst v ikariamu???????

3 glennie glennie | Web | 18. června 2015 v 19:44 | Reagovat

presto půjčka :-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama

Ziskejte penize za prijem emailu a SMS od ceske spolecnosti